Ana içeriğe atla

Yayınlar

Değişim Boyutu etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Peyzajdaki Değişim / Peyzajda Ölçek

Peyzajdaki Değişim (Peyzajda Ölçek) Peyzajda ölçek 3 şekilde ele alınır. Bunlar ; Mekansal Boyut , Zamansal Boyut, Değişim Boyutu olmak üzere üçe  ayrılır. 

1) Mekansal Boyut ; farklı fiziksel birimlerin, rasyonel ve sezgisel tanımlanmasına dayalı, sıklıkla başvurulan peyzaj ölçeği bileşenidir.
Ulusal – Bölgesel - Yerel
2) Zamansal Boyut ; peyzajın; ilk insan kullanımından, gelecek nesiller tarafından sürdürülebilir kullanımına kadar geçen süreci ifade etmektedir.
Gelecek – Mevcut – Geçmiş

3) Değişim Boyutu ; bozulmamış doğal alanların, tarım alanları ve diğer doğal kaynak kullanımı yolu ile aşırı kentleşmiş alanlara geçiş sürecini ifade eder.

Bozulmamış – Tarımsal - Kentsel