Ana içeriğe atla

Yayınlar

Peyzajda Ölçek etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Peyzajdaki Değişim - 2 ( Tuz Gölü Analiz )

PEYZAJDAKİ DEĞİŞİM-2 ( Tuz Gölü Analiz )
Arkadaşlar hepinizi öncelikle saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Bugün ki konumuz Tuz Gölü’ndeki zamana bağlı gerçekleşen değişim olacak. Umarım faydalı olur. İyi farkındalıklar dilerim.
Eş zamanlı yer ve uydu analiz (LANDSAT-5) edilmiş ve Tuz Gölü’ndeki suyla kaplı alanlarda meydana gelen zamansal değişim analiz edilmiştir. Tuz gölü ve yakın çevresinde uzaktan algılama tekniğinin ilk kez uygulandığı bu çalışma, uydu platformları tarafından algılanan uydu görüntülerinin yorumlanması bakımından önemli bilgiler içermektedir. Bu çalışmanın temel hedeflerinden birisi, aynı gün ve saatlerde algılanan uzaktan algılama verilerinin incelenmesi aralarındaki korelasyonun belirlenmesidir.
Gerçekleştirilen zamansal analizler, Tuz Gölü’ndeki suyla kaplı alanlarda son 20 yılda çok ciddi şekilde azalmanın meydana geldiği göstermiştir. Bu nedenle, su kaynaklarının daha yönetimi amacıyla Tuz Gölü çevresindeki su kullanımın kontrol altına alınması gerekmektedir.

Üzer…

Peyzajdaki Değişim 1 ( Bartın Kenti ve Arıt Havzası )

PEYZAJDAKİ DEĞİŞİM – 1 Arkadaşlar hepinizi öncelikle saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Daha önceden Peyzajda Ölçek/ Değişim adı altında bir yazı paylaşmıştım. Artık bu geniş kapsamlı konunun ne çapta etkileri var örnekler ile inceleyelim. Bugün ki konumuz Bartın Kenti ve Arıt Havzası peyzaj yapısındaki değişime değineceğim. Aslında bu tarz konulara değinirken olumsuz koşullarla başlayıp olumlu sonuçların elde edildiği sonuç kısımlarıyla bitirilir. Fakat ben tam tersini yapıp güzel değerlerimizin basit ama etkili hatalar yüzünden peyzajımızı nedenli etkilediğimizin farkını yaratmak istiyorum. Araştırma alanında 1984 yılında tarım ve ormancılık faaliyetlerinin yoğun bir şekilde yapıldığı görülmektedir. Ancak zaman içinde bu faaliyetler azalmıştır. Özellikle tarımsal faaliyetlerin azalmasına bağlı olarak 2001 yılında orman alanları yakınındaki tarım alanlarının orman dönüştüğü tespit edilmiştir. Araştırma alanında zaman içinde parçalılık azalmış ve özellikle orman alanlarında öz alanlar artmı…

Peyzajdaki Değişim / Peyzajda Ölçek

Peyzajdaki Değişim (Peyzajda Ölçek) Peyzajda ölçek 3 şekilde ele alınır. Bunlar ; Mekansal Boyut , Zamansal Boyut, Değişim Boyutu olmak üzere üçe  ayrılır. 

1) Mekansal Boyut ; farklı fiziksel birimlerin, rasyonel ve sezgisel tanımlanmasına dayalı, sıklıkla başvurulan peyzaj ölçeği bileşenidir.
Ulusal – Bölgesel - Yerel
2) Zamansal Boyut ; peyzajın; ilk insan kullanımından, gelecek nesiller tarafından sürdürülebilir kullanımına kadar geçen süreci ifade etmektedir.
Gelecek – Mevcut – Geçmiş

3) Değişim Boyutu ; bozulmamış doğal alanların, tarım alanları ve diğer doğal kaynak kullanımı yolu ile aşırı kentleşmiş alanlara geçiş sürecini ifade eder.

Bozulmamış – Tarımsal - Kentsel