Ana içeriğe atla

Yayınlar

Mekansal Boyut etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Peyzajda değişim - 3 ( Edremit Körfezi'nin Kuzey Sahil Bölgeleri )

EDREMİT KÖRFEZİ’NİN KUZEY SAHİL BÖLGESİNDE PEYZAJ PATERNİ VE ARAZİ ÖRTÜSÜNÜN ZAMANSAL VE MEKANSAL DEĞİŞİMİ
            Arkadaşlar hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Bugün ki değinmek istediğim bir diğer “Peyzajdaki Değişim” adlı konumuz, başlıkta da  görmekte olduğunuz gibi Edremit’in kuzey kesimlerindeki peyzaj paterni (peyzaj modeli) ve arazideki zamansal ve mekânsal değişime olacaktır. Ancak bugün ki konu çok uzun olduğu için biraz fazla kısaltmak zorunda kaldım. Sıkıcı bir metin olmasını istemem. Eğer ilginizi çekerse kaynağı paylaşacağım. İyi farkındalıklar...
            Arazide yapılan peyzaj patern metrikleri, arazi kullanımı arazi örtüsüne bağlı habitatlarda kayıpların yaşandığını; aynı özellikteki habitatların arasındaki komşuluk ilişkisinin azaldığını göstermiştir. Edremit Körfezi kuzeyinde artan parçalanma ve izolasyon nedeniyle bazı türlerin yaşam ortamlarının tehlike altına girdiği ve habitat kalitesinin azaldığı şeklinde varsayım yapılabilir.
            Sonuçlar, ç…

Peyzajdaki Değişim / Peyzajda Ölçek

Peyzajdaki Değişim (Peyzajda Ölçek) Peyzajda ölçek 3 şekilde ele alınır. Bunlar ; Mekansal Boyut , Zamansal Boyut, Değişim Boyutu olmak üzere üçe  ayrılır. 

1) Mekansal Boyut ; farklı fiziksel birimlerin, rasyonel ve sezgisel tanımlanmasına dayalı, sıklıkla başvurulan peyzaj ölçeği bileşenidir.
Ulusal – Bölgesel - Yerel
2) Zamansal Boyut ; peyzajın; ilk insan kullanımından, gelecek nesiller tarafından sürdürülebilir kullanımına kadar geçen süreci ifade etmektedir.
Gelecek – Mevcut – Geçmiş

3) Değişim Boyutu ; bozulmamış doğal alanların, tarım alanları ve diğer doğal kaynak kullanımı yolu ile aşırı kentleşmiş alanlara geçiş sürecini ifade eder.

Bozulmamış – Tarımsal - Kentsel