Ana içeriğe atla

Kayıtlar

doğa etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Peyzajdaki Değişim 1 ( Bartın Kenti ve Arıt Havzası )

PEYZAJDAKİ DEĞİŞİM – 1 Arkadaşlar hepinizi öncelikle saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Daha önceden Peyzajda Ölçek/ Değişim adı altında bir yazı paylaşmıştım. Artık bu geniş kapsamlı konunun ne çapta etkileri var örnekler ile inceleyelim. Bugün ki konumuz Bartın Kenti ve Arıt Havzası peyzaj yapısındaki değişime değineceğim. Aslında bu tarz konulara değinirken olumsuz koşullarla başlayıp olumlu sonuçların elde edildiği sonuç kısımlarıyla bitirilir. Fakat ben tam tersini yapıp güzel değerlerimizin basit ama etkili hatalar yüzünden peyzajımızı nedenli etkilediğimizin farkını yaratmak istiyorum. Araştırma alanında 1984 yılında tarım ve ormancılık faaliyetlerinin yoğun bir şekilde yapıldığı görülmektedir. Ancak zaman içinde bu faaliyetler azalmıştır. Özellikle tarımsal faaliyetlerin azalmasına bağlı olarak 2001 yılında orman alanları yakınındaki tarım alanlarının orman dönüştüğü tespit edilmiştir. Araştırma alanında zaman içinde parçalılık azalmış ve özellikle orman alanlarında öz alanlar artmı…

Kırsal Alanların Rekreasyonel Kullanım Açısından Önemi Nelerdir ?

Kırsal Alanların Rekreasyonel Kullanım Açısından Önemi 
Doğanın bir parçası durumundayken zaman içinde çeşitli faktörlerin etkisiyle istemeden de olsa doğadan koparılan ve kentsel ekosistemlerde yaşamak zorunda bırakılan insanoğlu, doğası gereği bulduğu her fırsatta ait olduğu ancak koparıldığı doğaya geçici de olsa dönmektedir. Kişi bu sayede rekreasyona ulaşmakta yani yitirdiği psikolojik yaşam enerjisine yeniden kavuşmaktadır.

Biyosfer Rezervi

Biyosfer Rezervi
Biyosfer rezervleri UNESCO'nun 1970 yılında Paris'e yapılan 16. Genel Kurulunda "İnsan Ve Biyosfer" (MaB=Man and Biosphere) programı ile gündeme gelmiştir.  Zal (2003)'ün (UNESCO 2003-MaB)'dan belirttiği gibi, "biyosfer rezervleri uluslar arası öneme sahip ve UNESCO'nun İnsan ve Biyosfer (MaB) Programı içerisinde yer alan karasal ve/veya kıyı ekosistemlerine sahip alanlardır.
Zal (2001)'e göre, MaB Programının amacı ; biyosfer doğal kaynakların etkili bir biçimde korunması ve sürdürebilirlik ilkelerine uyumlu kullanılmasına sağlayıcı çalışmaların ulusal düzeylerde geliştirilmesi için gerekli destekleri vermek bu çalışmaların koordinasyonu sağlamaktır. MaB Programı yaklaşımı insanın doğal kaynaklardan yaralanmasına ; sadece insanın ekosistem üzerine olan antropojenik etkileri çerçevesinden bakmamakta, insan aktivitelerinin, insan ve biyosfer arasındaki değişken bir ilişkiler yumağı olduğuna dikkate almaktadır. Dolayısıyla MaB ; ar…