Ana içeriğe atla

Yayınlar

enerji kullanımı etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Biyosfer Rezervi

Biyosfer Rezervi
Biyosfer rezervleri UNESCO'nun 1970 yılında Paris'e yapılan 16. Genel Kurulunda "İnsan Ve Biyosfer" (MaB=Man and Biosphere) programı ile gündeme gelmiştir.  Zal (2003)'ün (UNESCO 2003-MaB)'dan belirttiği gibi, "biyosfer rezervleri uluslar arası öneme sahip ve UNESCO'nun İnsan ve Biyosfer (MaB) Programı içerisinde yer alan karasal ve/veya kıyı ekosistemlerine sahip alanlardır.
Zal (2001)'e göre, MaB Programının amacı ; biyosfer doğal kaynakların etkili bir biçimde korunması ve sürdürebilirlik ilkelerine uyumlu kullanılmasına sağlayıcı çalışmaların ulusal düzeylerde geliştirilmesi için gerekli destekleri vermek bu çalışmaların koordinasyonu sağlamaktır. MaB Programı yaklaşımı insanın doğal kaynaklardan yaralanmasına ; sadece insanın ekosistem üzerine olan antropojenik etkileri çerçevesinden bakmamakta, insan aktivitelerinin, insan ve biyosfer arasındaki değişken bir ilişkiler yumağı olduğuna dikkate almaktadır. Dolayısıyla MaB ; ar…