Ana içeriğe atla

Kayıtlar

orman etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Ormanların Rekreasyonel Kullanım Açısından Önemi Nedir ?

Ormanların Rekreasyonel Kullanım Açısından Önemi Nelerdir ?
Ormanlar endüstriyel ve kentsel hava kirleticilerinden uzaktır. Bu durum ormanın kendi gücüyle havayı temizlemesine olanak vermektedir.Ormanlar genellikle insanları rahatsız eden gürültü kaynaklarından uzaktır.Ormanlar ışık ve sıcaklık özellikleriyle rekreasyona ulaşmak amacıyla gelen insanları etkilemektedir. Orman içindeki loş ışık özellikle bol ışıklı açık alanlardan ormanlara girildiğinde insanın sinir sistemini olum ve huzur verici bir şekilde etkiler.Ormanların insanlar için fizyolojik bakımdan yararlı sonuçlarından başka, fiziksel ve ruhsal bir oluşumla doğal yaşam hissi dediğimiz psikolojik etkisi de vardır.Örneğin, kilometrelerce aynı formda bitki ve ağaç gruplarıyla donatılmış yolda ilerliyorsunuz. Bu bir süre sonra kişide monoton ve sıkıcı hislerin oluşmasına sebebiyet verecektir. Fakat kullanıcılar tarafından daha çok geniş yapraklı ve iğne yapraklı türlerin karışık olduğu ormanlar tercih edilmektedir.

Biyosfer Rezervi

Biyosfer Rezervi
Biyosfer rezervleri UNESCO'nun 1970 yılında Paris'e yapılan 16. Genel Kurulunda "İnsan Ve Biyosfer" (MaB=Man and Biosphere) programı ile gündeme gelmiştir.  Zal (2003)'ün (UNESCO 2003-MaB)'dan belirttiği gibi, "biyosfer rezervleri uluslar arası öneme sahip ve UNESCO'nun İnsan ve Biyosfer (MaB) Programı içerisinde yer alan karasal ve/veya kıyı ekosistemlerine sahip alanlardır.
Zal (2001)'e göre, MaB Programının amacı ; biyosfer doğal kaynakların etkili bir biçimde korunması ve sürdürebilirlik ilkelerine uyumlu kullanılmasına sağlayıcı çalışmaların ulusal düzeylerde geliştirilmesi için gerekli destekleri vermek bu çalışmaların koordinasyonu sağlamaktır. MaB Programı yaklaşımı insanın doğal kaynaklardan yaralanmasına ; sadece insanın ekosistem üzerine olan antropojenik etkileri çerçevesinden bakmamakta, insan aktivitelerinin, insan ve biyosfer arasındaki değişken bir ilişkiler yumağı olduğuna dikkate almaktadır. Dolayısıyla MaB ; ar…